Education

Naast beeldend kunstenaar ben ik ook werkzaam op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

Ik ontwikkel projecten op maat vertrekkend vanuit de culturele competenties(het onderzoekend, creerend en reflecterend vermogen) waarbij het creatieve proces voorop staat.

Al naar gelang de vraag van de school en in nauw overleg stel ik een traject op dat past bij de school en het team. Dit traject kan bestaan uit een trainingsprogramma voor leerkrachten verspreid over een langere periode, maar dit kan ook een kortlopend kunstproject zijn waarbij de culturele leerlingcompetenties direct worden aangesproken.

Zo heb ik, samen met Simone Kuijpers voor basisschool st. Joris te Heumen een 7-stappen plan ontwikkeld waarin de leerkrachten zelf aan de slag gaan met de culturele competenties om deze eigen te maken(bewustwording), in te zetten(concretisering) en te borgen(structuur).

Voor de st Martinusschool te Millingen hebben wij een kortlopend traject ingezet, startend met een teamtraining en vervolgens organisatie en uitvoer van een praktijkdag(sprokkeldag) op en rond de school met de onderbouw in het kader van het Jeelo project ‘Inrichten van je eigen omgeving’.  Hierbij stond het onderzoekend vermogen centraal.

Sinds 2019 werk ik als kunstvakdocent in het PO voor verschillende culturele instellingen en instanties in het kader van het CMK programma.

Sprokkeldag st Martinus

Sprokkelen, ordenen en abstracte kunstwerkjes maken

Sprokkelmannetjes maken van klei en takjes met glimmende oogjes

Een sprokkellandje maken waar het sprokkelmannetje kan wonen en spelen

Werkzaamheden educatie

2022
 • Kunstvakdocent op de Oekraïne school, onderbouw en bovenbouw met Gulden Spieker
 • Oprichting Gulden spieker, bureau ter bevordering van  creativiteit met Wijnand Kamerman
2021
 • Cursus CMK, training ‘Als kunst je vak is’
2019- heden

Kunstvakdocent

 • Als freelancer verbonden aan verschillende kunst en cultuurinstellingen(oa Amphion en RIQQ) in het kader van het CMK(Cultuureducatie met kwaliteit) programma. >Coaching, teaching en co-teaching
 • Rondleider/begeleider Rozet en Erfgoedcentrum Arnhem in het kader van het pr8 programma, educatie PO en VO
2019
 • Cursus CMK, training ‘Met kunst voor de klas’
 • Cursus van rondleider tot begeleider voor rondleidingen PO en VO Rozet en Erfgoedcentrum Arnhem
 • Ontwikkeling lesprogramma voor PO Klerenzooi! met Sandra Booltink. Over de totstandkoming van je spijkerbroek.
2017-2018
 • Begeleiding bij implementatie culturele competenties primair onderwijs> st. Joris Heumen, st. Martinus Millingen, De Parel Zutphen
 • Diverse workshops en korte kunst projecten binnen het primair onderwijs 
2017
 • HMC Amsterdam, Docent stijlleer(vervangend)
2016
 • HAN Arnhem, 6 maanden stage, docent presentatietekenen bij de opleiding IPO(industrieel product design)
2015
 • Winterspelen 2016 Projectstage Kröller-Müller Museum i.s.m. Museum Arnhem
 • Projectleider
 • Docentstage, Beeldende vakken en CKV Beekdallyceum Arnhem
2014-2016
 • Opleiding DBKV, ArtEZ Arnhem >Cum laude afgestudeerd